Včelia oáza na Mašekovom mlyne

 
jarné peľovanie vŕb
Kvetná nedeľa v znamení vŕby

Úvodným symbolom veľkého týždňa, konkrétne kvetnej nedele je palmová ratolesť, ktorú v našich zemepisných šírkach nahrádza vŕbová halúzka. Určite nie náhodou naši predkovia siahli práve po tejto drevine. Jej kvety sa v krátkom čase menia zo sivej farby bahniatok na žlté peľom obťažkané súkvetia. Jej pružné mladé prútiky sa dajú formovať do košíkov či korbáčov a veľmi významnú funkciu v krajine plní aj samotný vŕba - vynikajúci brehový porast, ktorý spevňuje brehy, ktoré v jarnom období často odolávajú prívalom vôd z topiacej sa snehovej pokrývky. viac...

7. Apríl 2020 0 príspevkov v diskusii  

Diskusia

www