Včelia oáza na Mašekovom mlyne

 

Služby včelárom

Pre záujemcov z radov včelárov ponúkame priestor na realizáciu včelárskych nedieľ, stretnutí, prednášok a kurzov.

V prípade záujmu prosíme kontaktovať najneskôr mesiac pred plánovanou akciou. 

www