Včelia oáza na Mašekovom mlyne

 

História

súčasnosť
Vrábeľskí včelári majú 63 členov a 998 včelstiev. Priemerný vek členov je 67 rokov. Potešujúci je vstup 8-mich mladých členov v roku 2005, čo znížilo priemerný vek a je zárukou ďalšieho rozvoja včelárstva vo Vrábľoch a jeho okolí.
1993
Vrchol rozvoja včelárstva v ZO SZV Vráble. Spolok združoval 246 včelárov a 2605 včelstiev. Od tohto obdobia nastal úbytok včelárov a včelstiev spôsobený prestarnutím členskej základne, úmrtím včelárov bez ich následníkov, ako i ekonomických ukazovateľov jednoduchšieho získavania finančných prostriedkov v odvetví priemyslu.
60-te a 70-te roky
boli rozmachom kočovania charakteristické využitím viacerých znášok.
1960
Vrábeľská organizácia združovala 3370 včelstiev a 461 včelárov z okolia podľa spoločenského územného členenia. Zánikom Vrábeľského okresu došlo k odčleneniu obcí, ktoré pripadli do Levického okresu. V ZO Vráble zostalo 15 obcí so 1951 včelstvami a 266 včelármi. Včelárstvo v okolí Vrábeľ sa rozvíjalo zavádzaním nových poznatkov zo včelárenia a nových technológií formou každoročných školení, prednášok, kurzov, ako i návštevami výstav a pokrokových včelárov na ich včelniciach. Nové informácie si včelári osvojovali a zavádzali ich do svojej praxe.
50-te roky
V poľnohospodárstve boli poznačené združstevňovaním a zakladaním včelárskych fariem na Jednotných roľníckych družstvách (JRD). Včelárom vznikla povinnosť odvádzať roje alebo kmeňové včelstvá do družstiev. Keďže hospodárnosť včelárstva bola nesprávne posudzovaná iba z medného výťažku, číselné ukazovatele viedli k nerentabilnosti včelárenia a v 70-tych rokoch k jeho zániku na JRD.
1938 - 1945
Vojnové obdobie a prechod frontu viedlo k zdecimovaniu stavu včelstiev.
1926
Vo Vrábľoch a v okolí sa združili včelári do spolku v roku 1926 a na ustanovujúcej schôdzi bol za predsedu zvolený Karol Vykoukal, četnícky nadporučík a za jednateľa zvolili Martina Nožičku. Spolok združoval 73 včelárov. Spolok sa zameriaval na vzdelávanie včelárov a modernizáciu včelárstva.
1919
Vznik nového spoločenského a územného usporiadania a založenie Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku.
1767
Na uľahčenie života prostého ľudu vydala Mária Terézia dekrét o urbariáte v ktorom je i zmienka o včelárení a jeho oslobodení od dani na tri roky.
1663
Turci po dobytí Nových Zámkov obsadili Požitavie a včelárom vyrubili daň za včelí kôš 4 akče, ako i clo za vosk a med. Náročnosť získavania medu v tej dobe vyjadruje i tá skutočnosť, že za vykúpenie kresťanského zajatca v Budíne postačoval jeden liter medu.
 

Zdroj: Peter Manzela z Vrábeľ

Späť na začiatok stránky
www