Včelia oáza na Mašekovom mlyne

 

Exkurzie

Nie nadarmo sa hovorí, že včelárstvo je poézia poľnohospodárstva. V nedávnej minulosti bola v našej zemi táto poézia veľmi rozšírená a obľúbená. Okrem intelektuálov spomedzi učiteľov, kňazov a lekárov sa chovu včiel venovali aj niektorí sedliaci, ktorí mali cit a pochopenie pre tento užitočný hmyz.

Uvedomujeme si, že včelárstvo je v našich podmienkach na ústupe. Včelárov je čoraz menej a vekový priemer tých, ktorí zostali sa pohybuje okolo 60 až 70 rokov. Aj preto máme snahu vytvárať na našej farme podmienky pre všetkých, ktorí majú záujem o to, aby sa včelárstvo opäť dostalo do povedomia ľudí ako dôležitá, záslužná a zároveň duchaplná činnosť.

Aj preto pozývame rodičov, učiteľov a vychovávateľov, ktorí majú záujem obohatiť svoje deti o poznanie tajuplného sveta včiel, aby spolu s nimi navštívili našu farmu a strávili príjemné chvíle v príjemnom prostredí Rodinnej farmy Mašekov mlyn.

Pre kolektívy materských, základných, stredných a vysokých škôl ponúkame možnosť exkurzií a návštev spojených s výkladom a návštevou včelína.

Exkurzie sú spojené s prehliadkou Rodinnej farmy Mašekov mlyn.

Cena exkurzie: 2,-€/1 osoba

Exkurzie-dospeli
Exkurzie-deti
Exkurzie-deti
www