Včelia oáza na Mašekovom mlyne

 
ZŠ sv. Vojtecha
Májový roj na ZŠ sv. Vojtecha

Za neutíchajúcej búrky sme sa s májovým rojom vydali na Základnú školu sv. Vojtecha vo Vrábľoch, kde sme žiakom 3. ročníka triedy pani učiteľky PaedDr. Kováčovej a žiakom 4. ročníka triedy pána učiteľa Mgr. Hegeduša porozprávali, čo sa momentálne deje vo včelom spoločenstve. Bavili sme sa, prečo sa teraz včely roja, čo to znamená. Čo je prirodzený roj a čo odloženec. Ochutnali a pozreli sme si všetky produkty včiel. Ďalej sme priblížili aké úlohy včielky absolvujú za svoj krátky život, akú funkciu majú trúdy a prečo je kráľovná len jedna, ako to že včely nikdy nezablúdia a trafia domov. Spoločne si deti vytvorili svoj veľký májový roj a za skvelú prácu sme im odovzdali voskové včelie medaily.

23. Máj 2015 0 príspevkov v diskusii  

Diskusia

www