Včelia oáza na Mašekovom mlyne

 

Rok 2008

Tento rok bol pre nás doslova obdobím prudkého rozvoja. Počet včelstiev sme zvýšili z predošlých 11 zazimovaných na 18, ktorých prvé prelety budeme netrpezlivo očakávať.

Uplynulá zima bola oproti predošlej, kedy premnoženie klieštika Varroa Destructor spôsobilo výrazné straty včelstiev na viacerých včelniciach, chladnejšia v priemere o 3ºC. Táto skutočnosť prispela k lepšiemu prezimovaniu včelstiev a k nižším spotrebám zimných zásob. Aj spomínaného parazita bolo možné vplyvom predpísanej liečby udržať v medziach normy.

Prvé jarné prelety sme na našej včelnici pozorovali 12. januára.

K monitorovaniu teploty nám pomohol aj nový teplomer umiestnený na stene včelína.

Znáška z repky bola doplnená bohatou prímesou nektáru púpavy, ktorá hojne kvitla na lúkach v okolí farmy. Počasie v čase kvitnutia agátu nesklamalo, a tak sme na včelstvo vytočili vyše 30 kg. Slnečnica sa tiež tento rok nedala zahanbiť a oproti minuloročným suchom, či odrodou spôsobeným poklesom hladiny nektáru, dala zo svojho do každého medníka.

Na farme sme založili novú včelnicu, ktorú sme osadili nízkonadstavkovými úľmi typu Langstroth s výškou rámika 159 mm.

V rámci výročnej schôdze sme sa stali členmi ZO SZV vo Vrábľoch. A onedlho nato aj členmi PSNV-SK. Členstvo v oboch organizáciách berieme ako záväzok. V priebehu roka sme prispeli článkom do oboch včelárskych periodík spomínaných združení; do Včelára aj do Moderního Včelaře. Mimo to sme propagovali naše aktivity spojené so včelárením aj v nitrianskej regionálnej televízii TV Central.

Aktívne sme vystupovali proti výstavbe veterného parku vo Vrábľoch. Realizáciu jeho výstavby pokladáme za vážne ohrozenie ekologickej stability nášho regiónu a za ďalšiu záťaž, ktorá popri frekventovanej cestnej premávke a priemyselnom parku zníži napriek svojej „zelenej fasáde“ celkovú kvalitu života včelstiev v regióne. V našej snahe nás na výročnej schôdzi podporila členská základňa ZO SZV a svoje stanovisko k tejto problematike nám poskytol i Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku.

V rámci ďalšieho vzdelávania sme navštívili výstavu Včelár v Trenčíne.

Absolvovali sme školenie na spôsobilosť manipulácie s prístrojom VAT 1 a v rámci Vyššieho odborného vzdelania včelárov pre získanie odbornosti včelársky odborník sme absolvovali modul Asistenti úradných veterinárnych lekárov.

Včelnicu farmy v priebehu roka navštívilo a o chov včiel a včelie produkty sa zaujímalo niekoľko desiatok návštevníkov, od najmenších až po tých skôr narodených.

Spomedzi zahraničných návštev na našej včelnici môžeme spomenúť farmárov z Gruzínska, tím pracovníkov z úradu FAO v Budapešti a stážistky z Francúzska, ktoré spolu so svojimi rovesníčkami z Levíc okúsili špecifiká včelárskej praxe.

V septembri sme v spolupráci s PSNV-SK a ZO SZV vo Vrábľoch pripravili včelársku nedeľu Požitavského regiónu, ktorú navštívili 4 desiatky včelárov nielen z Požitavia. Návštevnosť takmer prevyšovala kapacitné možnosti priestorov mlyna a tak veríme, že si táto tradícia nájde pevné miesto v programe požitavských včelárov aj v nasledujúcich rokoch. Okrem pútavých prednášok Ing. Jókaya a Ing. Fila bolo súčasťou programu aj posvätenie obrazu svätého Ambróza - patróna včelárov, ktorý zdobí priestory našej medárne a pripomína tradíciu úcty včelárskej pospolitosti k tomuto významnému učiteľovi Cirkvi.

S radosťou sledujeme, že naša stránka zaznamenáva týždenne viac ako 100 návštev. Usilujeme sa prinášať informácie z viacerých oblastí včelárskeho života a pripravujeme pre našich návštevníkov prekvapenia aj na rok 2009. Veríme, že nasledujúci rok bude dobrou príležitosťou pre ďalší rozvoj našich včelárskych aktivít a prispejeme svojou troškou k celkovému rozvoju slovenského včelárstva.

Mnohé z realizovaného by sa neobišlo bez výdatnej podpory našich rodinných príslušníkov, priateľov, dobrovoľníkov a verných zákazníkov, ktorí dôverujú našej snahe zaobchádzať s úctou so zverenými pokladmi našich včiel a podporujú nás kúpou včelích produktov.

www