Včelia oáza na Mašekovom mlyne

 

Rok 2007

Začiatok roka bol výrazne poznačený teplou zimou. Rozvoj vegetácie bol posunutý o 3 týždne dopredu, čo sa prejavilo vo viacerých oblastiach; život včelstiev nevynímajúc. Znáška z ovocných stromov vytvorila zo zásobami z jesene dobrý štart pre výlety včiel za ďalšou pastvou peľu a nektáru.

Kvitnutie repky bolo poznačené výrazným suchom a aj to bola príčina, prečo výnos z repky nebol taký ako po minulé roky.

Počasie nám na oplátku prialo koncom mája, kedy boli vhodné podmienky na kvitnutie agátu a vysokú produkciu nektáru z kvetov tejto dreviny.

Ďalšia znáška bola zmiešaninou lipy a medovice. Slnečné a vlhké počasie v čase kvitnutia kvetov lipy sľubovalo bohatú nádielku medu z tohto stromu Slovanov.  Slnečnica tohto roku tiež nesklamala, hoci prevládajúce sucho v letných mesiacoch ubralo nektáru aj z jej kvetov. Po ukončení letnej sezóny sme až do neskorej jesene venovali zvýšenú pozornosť dôslednému preliečeniu včelstiev proti varoáze.  

Všetok vytočený med sme tohto roku prvýkrát naplnili do pohárov označených vlastnou etiketou. Naše aktivity na farme sme vďaka pomoci Peťa Kuťáka začali prezentovať prostredníctvom tejto webovej stránky.  

V tomto roku sme rozšírili počet včelstiev na 11, pričom sme okrem úľov vo včelíne obsadili včelami aj nízkonadstavkový úľ typu Langstroth. Celková produkcia medu na našej farme bola 400 kg. Okrem produkcie medu sme koncom roka rozšírili naše aktivity aj o odlievanie sviečok z včelieho vosku.   

V uplynulom roku sme sa naučili o živote včiel opäť veľa nového. V našej práci nám pomáhalo viacero nadšených dobrovoľníkov, ktorým patrí poďakovanie za ich ochotu.

www