Včelia oáza na Mašekovom mlyne

 

Ukážky získavania medu pre malých aj veľkých

V tradícií šírenia včelárskej osvety sme na farme nezaostali ani tento rok. Za nosnú tému sme vybrali ukážky získavania medu. Všetkým vekovým kategóriam návštevníkov sme tak chceli priblížiť cestu ako sa med zo včelnice dostáva na náš kuchynský stôl. Nadšené reakcie účastníkov nás len utvrdili vo význame takýchto akcií. Okrem ukážok na včelnici sme ponúkli škôlkarom, žiakom, študentom základných, stredných a vysokých škôl možnosť zúčastniť sa medobrania priamo na farme. Za všetky pozitívne reakcie spomeniem aspoň žiačku ôsmej triedy Veroniku, ktorá od nás odchádzala s pevným rozhodnutím chovať včely na záhrade svoj starkého. Menším deťom sa páčili najmä ukážky samotného vytáčania medu a samozrejme jeho následná ochutnávka.

ukážka zo života včelstva
ukážka zo života včelstva
výroba voskových sviečok
výroba voskových sviečok
prednáška o využití medu
prednáška o využití medu
študenti Univerzity III. veku
študenti Univerzity III. veku
cesta do medárne
cesta do medárne
príprava na odviečkovanie
príprava na odviečkovanie

Seniory z Univerzity III. veku, ktorú sme v spolupráci s SPU realizovali na farme si zaspomínali na svoje mladé časy, kedy skoro každú záhradu zdobili maľované úle. Napriek tomu väčšina z nich prvý krát v živote sledovala otvorené včelstvo, či držala plást s medom v ruke.  Jeden z účastníkov, ktorý už v minulosti včeláril si po návšteve našej včelnice zaumienil, že sa vráti k tomuto koníčku z mladosti a ďalšej študentke sme ochotne ponúkli podporu pri zakladaní nového včelstva.
Našim cieľom je aj naďalej posilňovať zmyslovú skúsenosť návštevníkov našej včelnice o poznanie ďalších včelích produktov, ako je vosk, peľ a propolis. Cestou zatraktívnenia týchto produktov chceme predovšetkým v deťoch a mladých ľuďoch pestovať vzťah k ochrane včiel ako aj k ochrane ich prirodzeného životného prostredia.

Za finančnú podporu pri technickom a organizačnom zabezpečení chceme poďakovať Nadačnému fondu Telekom a nadácií Pontis.

odviečkovanie medových plástov
odviečkovanie medových plástov
ochutnávka medu I
ochutnávka medu I
a je naflaškované
a je naflaškované

Na záver by sme sa chceli s vami podeliť o básničku, ktorú nám zaslal jeden z účastníkov exkurzie.

VČELA
  
Nepatrné nič
nosí  domov.
Trpezlivo vracia
bozky stromom,
aby mohli rodiť.
Z ich plodovej vody
zavára zásoby.
Voskové poháre
nám voňajú
do Vianoc
jej nezištnosťou


Vytvorené: 9. Október 2013   Autor: michal

Diskusia

www