Včelia oáza na Mašekovom mlyne

 

Včelári Požitavia po piatykrát na Mašekovom mlyne

Včelári boli od nepamäti ľudia, ktorí mali úzky vzťah k vzdelávaniu. Na slovenskom vidieku to boli najmä kňazi a učitelia. Dokonca aj obyčajný dedinský včelár v podobe predstaviteľa hrdinu románu Petra Jaroša Tisícročná včela - Matej Pichanda bol „svetaznalý“ a vzdelaný nielen v oblasti štúdia máp a geografie. Inak tomu nie je ani dnes a výnimkou nie sú v tomto ani Požitavskí včelári. Potom, čo sa v roku 2005 konalo na Mašekovom mlyne prvé včelárske podujatie zamerané na ekologický chov včelstiev, nadviazalo sa na tradíciu stretania sa včelárov Požitavského regiónu. Od roku 2008 koncom leta pravidelne organizujeme podujatie, ktorého sa pravidelne zúčastňujú včelári nielen z okolia Vrábeľ. Po vydarenej aprílovej výstave fotografií pri príležitosti 85 výročia založenia včelárskej organizácie vo Vrábľoch sme sústredili svoje sily na prípravu 5 ročníka tohto podujatia.

Ing. Kopernický poučil včelárov o úspešnom zazimovaní včelstiev
Ing. Kopernický poučil včelárov o úspešnom zazimovaní včelstiev
počas prednášky sa živo diskutovalo
počas prednášky sa živo diskutovalo

Hlavnou zložkou podujatia je odborný program, ktorého garantom sú vybraní učitelia včelárstva. Tento rok sme adresovali pozvanie Ing. Mariánovi Kopernickému, ktorý pôsobil na pôde SPU v Nitre aby predstavil poslucháčom aktuálnu otázku efektívnej prípravy včelstiev na zimovanie.
Včelárov zaujalo meranie rozlohy plodu a rozlohy zásob, otázka zimovania v plodisku alebo v medníku. Na pretras prišla v súvislosti s rastúcou cenou cukru aj otázka zakrmovania alternatívnymi spôsobmi ako je izoglukóza a apiinvert. Odborné vstupy prednášajúceho dopĺňali otázky a komentáre včelárov, ktorí chovajú od zopár včelstiev aj tých, ktorí počítajú svoje „včelie rodiny“ na stovky.

po záplave informácií prišla posila tela vhod
po záplave informácií prišla posila tela vhod
\
\"Béčko alebo Optimal\" - podujatie je príležitosťou na zdieľanie skúseností
nesmela chýbať lahodná medovinka
nesmela chýbať lahodná medovinka

Po výdatnom obede v tieni stromov na brehu rieky Žitava a po tradičnej ochutnávke medu pokračovalo podujatie prednáškou Ing. Pavla Fiľa, riaditeľa strednej odbornej školy, ktorá okrem iných odborov, ako jediná na Slovensku ponúka výučný list v odbore včelár. Okrem aktualít z oblasti výskumu aplikácie organických liečiv, ktorých účinky skúmajú na školskej včelnici, sprostredkoval svoje zážitky z návštevy u Rakúskeho včelárskeho zväzu. Spomedzi množstva postrehov spomenul poriadok a disciplínu, ktorá vládne na včelárskych dvoroch. Na fotkách bolo vidieť, že predseda zväzu mal letáče úľov orientované smerom na svoj pozemok, hoci susedný pozemok nevyzeral byť obývaný a od včelárovho bol oddelený hustou alejou stromov. Včelári spod Álp dodržiavajú veľmi prísne termíny liečenia včelstiev. V prípade nepolepšiteľných včelárov, ktorí zanedbávajú liečenie nemajú problém s ich nahlásením kompetentným úradom. Prednáška vyústila do hodinovej diskusie z ktorej sa nikomu z účastníkov nechcelo odchádzať domov.

Ing. Fiľo sa pútavo delí o svoje skúsenosti
Ing. Fiľo sa pútavo delí o svoje skúsenosti
Čestné uznanie pre najstaršieho člena základnej organizácie
Čestné uznanie pre najstaršieho člena základnej organizácie
1.miesto si odniesol Juraj Bako z Klasova
1.miesto si odniesol Juraj Bako z Klasova

Spomedzi 13 vzoriek, medzi ktorými mali zastúpenie repkové, agátové, slnečnicové a medovicové medy označili návštevníci podujatia ako najchutnejší med pastovaný jarný med Juraja Baka z Klasova. Pred odovzdaním diplomov za umiestnenie v súťaži o najchutnejší med udelil predseda vrábeľskej organizácie Ing. Peter Manzela čestné uznanie za dlhoročnú prácu v oblasti včelárstva 86 ročnému Rudolfovi Kozlíkovi z Vrábeľ. Podujatie svojou päťročnou existenciou vytvorilo tradíciu stretnutí včelárov, priestor na zdieľanie noviniek a informácií z oblasti chovu včiel a možnosť povzbudenia a načerpania elánu do ďalších mesiacov usilovnej práce.     


Vytvorené: 30. August 2011   Autor: michal

Diskusia

Re: Včelári Požitavia po piatykrát na Mašekovom mlyne

Ako pravidelný účastník Vašich včelárskych nedieľ ďakujem za príjemne strávený deň. Tak ako predošlé roky aj tohtoročné prednášky našich popredných včelárskych odborníkov boli na vysokej odbornej úrovni. Pre praktických včelárov veľmi poučné a inšpirujúce. Blahoželám k vytvoreniu peknej tradícii včelárskych nedieľ  v krásnom prostredí farmy na Mašekovom mlyne. Teším sa na stretnutie o rok.
J. Regás, Veľké Lovce

Ing. Ján Regás    2. September 2011 23:21    
www