Včelia oáza na Mašekovom mlyne

 

Predchádanie rojenia chovom trúdov

Mgr. Linhart prijal pozvanie bratislavskej ZO SZV a 3.marca  na pôde Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave včelárom názorným spôsobom s využitím powerpointovej prezentácie popísal metódu predchádzania rojeniu s využitím chovu trúdov. Podľa štatistických prieskumov sa ročne vo svete rojením „stratí“ pol milióna ton medu  a každú sekundu tak niekde na zemi zmizne 16 kg medu. Zjednodušene povedané metóda vychádza z presvedčenia, že energiu, ktorú by za normálnych okolností včelstvo investovalo do rojenia nasmeruje do chovu trúdov, a tak na rojenie mu už napokon nezostane „chuť“. Spoluautor tejto metódy vyzýva včelárov na vyskúšanie tejto podrobne popísanej metódy, ktorá nás vracia späť k prírode a necháva na samotnom včelstve, koľko trúdov má záujem vzhľadom na svoj optimálny vývoj vychovať.

Mgr.Linhart pri výklade teórie protirojového opatrenia
Mgr.Linhart pri výklade teórie protirojového opatrenia
poslucháči takmer zaplnili kongresovú sálu
poslucháči takmer zaplnili kongresovú sálu

K tejto metóde môžeme z vlastnej skúsenosti dodať, že vo včelíne, kde máme včelstva osadené na vysokých rámikoch a z dôvodu ťažkých plástov sa dielo niekedy zrúti sledujeme, že pri opätovnom dostavaní včely radšej stavajú trúdie bunky namiesto buniek robotníc. U týchto včelstiev dochádza v dôsledku zvýšeného chovu trúdov k nižšej rojivosti.
Vyšší počet klieštikov Varroa Destructor, ktoré uprednostňujú trúdie larvy pred larvami robotníc eliminuje začiatkom júla vyrezaním trúdieho diela ešte so zaviečkovaným plodom. V ďalšej časti svojej prezentácie sa spoluator metody venoval dynamike včelieho diela, ktorej zásady dokresľoval fotkami divokej stavby diela. Zúčastnení včelári svoje otázky kládli počas diskusie, ktorá pokračovala rozhovormi s prednášajúcim ešte dlho po skončení prednášky.


Vytvorené: 12. Marec 2009   Autor: michal

Diskusia

www