Včelia oáza na Mašekovom mlyne

 
Ochrana letáčov pred hlodavcami
Ochrana letáčov pred hlodavcami

Vhodnou ochranou pred neželanou návštevou piskorov a myší v úľoch je upevnenie plátu materskej mriežky na letáč.

1. Október 2007 0 príspevkov v diskusii  

Diskusia

www