Včelia oáza na Mašekovom mlyne

 

Včelárske vŕby po dvoch rokoch

Význam vŕb pre jarný rozvoj včelstiev potvrdí každý včelár, ktorý po zimnom období sleduje pristávanie včiel na letáči. Tieto nesú do úľa žlté až nahnednuté obnôžky vŕbových peľových zŕn. Vzácne sa vyskytujú aj druhové vŕbové medy, ktoré sú jantárovej farby, niekedy až dočervena, sú voňavé, chutné a v čerstvom stave majú miernu salicylovú príchuť, pričom rýchle kryštalizujú.
Aktuálna tendencia k využívaniu peľu pre ľudskú výživu tento druh peľu považuje za mimoriadne cenný. Spracovatelia peľu sa naň orientujú a budú ho pre jeho výživnú hodnotu vyhľadávať i naďalej.
V rámci existujúceho salikária (vŕbový sad) sme 30. marca 2008 na Rodinnej farme Mašekov mlyn vysadili odrezky 9 kultivarov vŕb (tzv. včelárskych vŕb). Z každého druhu sme vysadili 10 odrezkov, ktoré nám na požiadanie zaslala Ing. Luďka Čížková PhD. z Výskumnej stanice Kunovice (VULHMÚH).
Poštou dopravené asi 40 cm dlhé odrezky sme zapravili do pôdy tak, že z nej vyčnievali cca. 5 cm (viď foto).

škôlka včelárskych vŕb na jar 2008
škôlka včelárskych vŕb na jar 2008
včelárske vŕby v blízkosti včelnice
včelárske vŕby v blízkosti včelnice
bahniatko vŕby trojmužnej (Salix Triandria)
bahniatko vŕby trojmužnej (Salix Triandria)

Na jar v čase bujnenia vegetácie sme čistili priestor škôlky od tráv, korienkov a semien okolitých rastlín a v priebehu leta najmä v období sucha sme výsadbe venovali zvýšenú pozornosť v podobe závlahy. Po zavlažení vŕbovej škôlky sme pôdu prekyprili, aby sme zabránili tvorbe škrupiny na povrchu a jej nadmernému vysušovaniu.
Na konci druhého roka od ich výsadby sme sa bližšie pozreli na dva parametre týchto drevín.
Jedným z parametrov je výška, ktorú jednotlivé druhy dosahujú a druhým je úspešnosť ujatia sa.
29.11. 2009 sme zrealizovali kontrolný odpočet ujatých odrezkov a zmerali sme dĺžku ich najvyšších výhonkov (z každej odrody 2 najvyššie – v tabuľke uvedený výsledok je priemerom týchto hodnôt).

namerané hodnoty jednotlivých kultivarov (pre otvorenie kliknite na ikonku)
namerané hodnoty jednotlivých kultivarov (pre otvorenie kliknite na ikonku)

Krátky popis jednotlivých kultivarov vám prinášame v nasledujúcich riadkoch.

S – 082 vŕba mechovitá (SALIX muscina)
Výsadba: 0 – 500 m nadmorskej výšky
Pôdne zloženie: ílovité, hlinité, štrkopiesky
Pôdna vlhkosť: vysychavé, svieže, vŕba je výrazne svetlomilná
Výška: ker do 6m, koruna guľovitá, oválna, hustá
Doba kvitnutia: druhá polovica marca až prvá polovica apríla
Ohrozenie zverou: slabé
Druh výsadby: vysychavé svahy, výsypky, vetrolamy, živé ploty
Účely: včelárske, košikárske, ozdobné prúty, bahniatka – ozdobné

S 508 – vŕba rakyta x vŕba mechovitá (SALIX caprea x SALIX muscina)
Výsadba: 0 – 500 m nadmorskej výšky
Pôdne zloženie: ílovité, hlinité, štrkopiesky
Pôdna vlhkosť: vysychavé, svieže, vŕba znáša slabé bočné zatienenie
Výška: ker do 3 m, koruna guľovitá, hustá
Doba kvitnutia: druhá polovica marca až prvá polovica apríla
Ohrozenie zverou: slabé
Druh výsadby: okraje lesov, lúky, vysýchavé plochy, výsypky, živé ploty
Účely: včelárske, ozdobné prúty, bahniatka

S – 010 vŕba Erdingerova (SALIX erdingeri)
Výsadba: 0 – 500 m nadmorskej výšky
Pôdne zloženie: ílovité, hlinité, štrkopiesky
Pôdna vlhkosť: vysychavé, svieže, vŕba znáša slabé bočné zatienenie
Výška: ker do 6m, koruna oválna, hustota riedka
Doba kvitnutia: druhá polovica marca
Ohrozenie zvery: silné
Druh výsadby: účelové včelárske, brehové porasty, okraje lesov, lúky, vysýchavé svahy, výsypky, vetrolamy, živé ploty
Účely: včelárske, ozdobné prúty, bahniatka

S – 177 vŕba černejúca (SALIX nigricans)
Výsadba: nad 500 m nadmorskej výšky
Pôdne zloženie: ílovité, hlinité, štrkopiesky, rašeliniská
Pôdna vlhkosť: svieža, zamočená, vŕba znáša slabé bočné zatienenie
Výška: ker 3 - 6m, koruna rozložená, guľovitá, hustá
Doba kvitnutia: druhá polovica apríla až prvá polovica mája
Ohrozenie zverou: slabé
Druh výsadby: brehové porasty, okraje lesov, mokrade, lúky, živé ploty
Účely: včelárske

S – 008 vŕba Smithova (SALIX smithiana)
Výsadba: nad 500 m nadmorskej výšky
Pôdne zloženie: ílovité, hlinité, štrkopiesky
Pôdna vlhkosť: vysychavé, svieže, vŕba znáša slabé bočné zatienenie
Výška: ker do 6m, strom do 10m, koruna kruhovitá, oválna, hustota riedka
Doba kvitnutia: druhá polovica marca až prvá polovica apríla
Ohrozenie zverou: silné
Druh výsadby: účelovo včelárske, brehové porasty, okraje lesov, lúky, vysychavé svahy, výsypky, vetrolamy, živé ploty, košikárske
Účely: včelárske, ozdobné prútie, bahniatka

S – 012 vŕba egyptská (SALIX medemii)
Výsadba: 0 – 500 m nadmorskej výšky
Pôdne zloženie: ílovité, hlinité, štrkopiesky
Pôdna vlhkosť: vysychavé, svieža, vŕba je výrazne svetlomilná
Výška: ker do 6m, koruna oválna, hustota riedka
Doba kvitnutia: druhá polovica marca
Ohrozenie zverou: slabé
Druh výsadby: vysýchavé svahy, výsypky, vetrolamy, živé ploty
Účely: včelárske, ozdobné prúty, bahniatka

S – 173 kríženec vŕby popolavej a nachovej (SALIX pontederana)
Výsadba: 0 – 500 m nadmorskej výšky
Pôdne zloženie: ílovité, hlinité, štrkopiesky
Pôdna vlhkosť: mokrade, svieže, vŕba znáša slabé bočné zatienenie
Výška: ker do 6 m, koruna guľovitá, oválna, riedka
Doba kvitnutia: celý apríl
Ohrozenie zverou: slabé
Druh výsadby: brehové porasty, okraje lesov, lúky, mokrade, živé ploty
Účely: včelárske

S – 161 vŕba lykovcová (SALIX daphnoides)
Výsadba: 0 – 500 m nadmorskej výšky
Pôdne zloženie: ílovité, hlinité, štrkopiesky
Pôdna vlhkosť: vysychavé, svieže, vŕba je výrazne svetlomilná
Výška: 10 – 15 m, koruna guľovitá, riedka
Doba kvitnutia: druhá polovica marca
Ohrozenie zverou: silné
Druh výsadby: brehové porasty, okraje lesov, vysýchavé svahy, živé ploty
Účely: včelárske, košikárske, ozdobné prúty, bahniatka

S 430 – vŕba trojmužná (SALIX triandra)
Výsadba: 0 – 500 m nadmorskej výšky
Pôdne zloženie: ílovité, hlinité, štrkopiesky
Pôdna vlhkosť: mokrade, svieže, vŕba znáša slabé bočné zatienenie
Výška: ker do 3 - 6m, koruna oválna, riedka
Doba kvitnutia: prvé - druhá polovica apríla až prvá polovica mája, druhé – jún až september
Ohrozenie zverou: silné
Druh výsadby: brehové porasty, okraje lesov, lúky, mokrade, vetrolamy, živé ploty
Účely: včelárske, košikárske, ozdobné prúty, bahniatka

použité zdroje: [url]http://www.vrbovna.cz/[/url]
Haragsim, O.; Včelářske dřeviny, Grada Publishing, Praha 2004
 


Vytvorené: 5. December 2009   Autor: michal

Diskusia

Re: Včelárske vŕby po dvoch rokoch

Akosi nemôžem nájsť výsledky-tabulku nameraných hodnôt.

emer    16. Január 2010 16:20    
Re: Včelárske vŕby po dvoch rokoch

ďakujeme za upozornenie, nech sa páči, tabuľka je už doplnenásmile

michal    22. Február 2010 6:58    
www